rehabilitacja
KINEZIS

"Ruch, jako lek nie ma substancji ani opakowania. Umiejętne podanie go choremu, wraz z osobowością i sercem, czyni ten lek niezastąpionym."

- Prof. Wiktor Dega - ojciec polskiej rehabilitacji.


Czym jest rehabilitacja?


Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia

( WHO - World Health Organization ) rehabilitacja to kompleksowe i zespołowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Słowo rehabilitacja wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie "re" - oznacza "na nowo, znów, przeciw”, natomiast zwrot "habilis" oznacza "sprawny, zręczny".


Zasadniczym celem rehabilitacji jest...

...odtworzenie lub kompensacja funkcji utraconych w wyniku choroby tak, aby pacjent mógł maksymalnie samodzielnie realizować swoje potrzeby życiowe. Efekty terapii w dużej mierze zależą od systematyczności i zaangażowania usprawnianego. Ważne jest więc stworzenie odpowiedniego modelu współpracy między terapeutą, a pacjentem. Cele rehabilitacji powinny być tak określone, aby były optymalne dla pacjenta, aby chory je rozumiał i akceptował. Dlatego też proces rehabilitacji powinien być planowany wspólnie z pacjentem i jego rodziną, a członkowie rodziny powinni być czynnie włączani w proces usprawniania.


Rehabilitacja powinna zakładać, m.in.:

  • Powszechność - każdy ma prawo do rehabilitacji, nie zależnie od rozpoznania, wieku i rokowania. Zmniejsza się tym samym odsetek osób niepełnosprawnych.
  • Wczesność (zapoczątkowania) - powinna być rozpoczęta jak najwcześniej, aby nie doszło do wystąpienia patologicznych kompensacji.
  • Kompleksowość - działanie prowadzone przez zespół specjalistów kierowane na wszystkie sfery pacjenta (fizyczne, psychiczne, duchowe, zachowania społeczne itd.) przy użyciu wielu terapii i technik.
  • Ciągłość - rehabilitacja jest procesem ciągłym, rozpoczęty proces rehabilitacji jest kontynuowany do końca.